Doelenboom

Programma's (Wijk/Stad)

Alle programma's

Ambities, Doelen, Inspanningen, Indicatoren

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Noordwest

Noordoost

Presikhaaf

Malburgen

Schuytgraaf, Elderveld

De Laar, Elden

Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg

Bestuur, dienstverlening en financiën

Een goede bedrijfsvoering

Ambitie

Woonlasten éénpersoonshuishouden

Ambitie

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Ambitie

WOZ-waarde woningen

Ambitie

Formatie ambtelijk apparaat

Ambitie

Bezetting ambtelijk apparaat

Ambitie

Apparaatskosten per inwoner

Ambitie

Kosten inhuur externen als % van de loonsom

Ambitie

Overhead % van totale lasten 

Ambitie

Veiligheid

Bereikbaarheid

De infrastructuur is op orde

Ambitie

Economie

Onderwijs

Cultuur

Participatie en armoedebestrijding

Zorg

Welzijn en inclusie

Gezondheid en sport

Klimaat en energie

Ruimtelijke ontwikkeling

Wonen en leefomgeving

Deze pagina is gebouwd op 07/24/2023 15:10:39 met de export van 07/24/2023 14:35:24